ဂျာမနီနိုင်ငံ Saving Bank Foundation for International Cooperation မှ MoU လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆိုပြုလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Saving Bank Foundation for International Cooperation မှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် Memorandum of Understanding (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးလိုပါကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျာမနီသံရုံးမှ အဆိုပြုလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို  နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)၌  ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန၊ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး  Saving Bank Foundation for International Cooperation နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။