ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်မှ Mission အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

,

           စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅  ရက်နေ့ (၁၅:၃၀) နာရီတွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (Asia Development Bank- ADB) မှ Project Officer ဖြစ်သူ Mr. Kaushal Joshi ဉီးဆောင်သည့် Mission အဖွဲ့အား ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လက်ခံ တွေ့ဆုံရာတွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်မှ ထပ်မံ၍ပံ့ပိုးမည့် နည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (မူကြမ်း) တွင်ပါရှိသည့် မဟာဗျူဟာများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများဖြင့် ချိတ် ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့  ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့