မဲခေါင်-ကိုရီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်အရ ဖွင့်လှစ်သည့် “Training on Vital Statistics Analysis and Report Writing for Promoting Statistical Literacy” သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

“Training on Vital Statistics Analysis and Report Writing for Promoting Statistical Literacy” သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၈-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်မှ တက်ရောက်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို ၈-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ သင်တန်းခန်းမ၌ ၅ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းနည်းပြဖြစ်သူ ဆရာဦးဦးထွန်းလှိုင် က သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ-
    မြန်မာနိုင်ငံ၏ မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ် အရေးပါပုံကို ပိုမိုသိရှိနားလည် လာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာနှင့်အတူ အဆင့်မီသော မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုစာရင်းအင်းများ ထုတ်ပြန် နိုင်စေရန်၊ ဖွား/သေစာရင်းအင်းများ မှန်ကန်စွာရရှိပြီး မွေးနှုန်းကြမ်း၊ သေနှုန်းကြမ်းနှင့် မျှော်မှန်း သက်တမ်းအစရှိသော ဖွား/သေစာရင်းအင်း ညွှန်ကိန်းများကို မှန်ကန်စွာတွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင် စေရန်၊ အရည်အသွေးမီသော ဖွား/သေစာရင်းအင်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်စေ ရန်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ဖွား/သေစာရင်းအင်းများ တွက်ချက်ရာတွင် တွက်ချက် သည့် နည်းစနစ်များကို သိရှိနားလည်၍တိကျမှန်ကန်သော ဖွား/သေစာရင်းအင်းများကို ပြုစု ထုတ်ပြန်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ကြားပို့ချမည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများမှာ-
    ဖွား/သေစာရင်းအင်းအချက်အလက်ရေးသွင်းခြင်းစနစ် (CRVS)မှ ရရှိလာသော မွေးဖွားမှု နှင့် သေဆုံးမှုအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ဖွား/သေစာရင်းအင်းများ တွက်ချက်ပုံ နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ကိုစာတွေ့၊ လက်တွေ့ဖြင့်ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးခြင်း၊ ဖွား/သေစာရင်းအင်းအစီရင်ခံ စာ (Vital Statistics Report) ထုတ်ပြန်ရာတွင် လိုအပ်သော ခန့်မှန်းချက်များ (Estimations)နှင့် သုံးသပ်ချက်များ(Analysis) ရေးသားခြင်းများကို သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။
    အဆိုပါသင်တန်းသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ရုံးချုပ်မှ (၁၃) ဦး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ဖွား/သေ စာရင်းအင်းနယ်ပယ်တွင် လက်တွေ့တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသူ (၂၁) ဦး စုစုပေါင်းအရာထမ်း ၊ အမှုထမ်း (၃၄)ဦး  တက်ရောက်ပါသည်။