နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) သတ်မှတ်ထား သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: ဒုတိယဦးစီးမှူး
အကြောင်းအရာ:

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ် လျက်ရှိသော  (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) သတ်မှတ်ထား သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရန်:

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)၊ နေပြည်တော်

AttachmentSize
File Dso Form .docx15.36 KB
PDF icon DSOs Newspape.pdf2.22 MB
Tags: Planning