မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

          စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

 

၁။      ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး                        ဥက္ကဌ

၂။       အထွေထွေမန်နေဂျာ(၁)                           ဒု-ဥက္ကဌ(၁)

၃။      အထွေထွေမန်နေဂျာ(၂)                           ဒု-ဥက္ကဌ(၂)

၄။      ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(၁)                 အဖွဲ့ဝင်

၅။      ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(၂)                  အဖွဲ့ဝင်