မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

             ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

 

၁။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်                                 ဥက္ကဌ            ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

                                                                                မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

                                                                                ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

                                                                                စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန   

၂။ ဒေါ်တင်တင်လှိုင်                                ဒု-ဥက္ကဌ        အထွေထွေမန်နေဂျာ

                                                                               မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

                                                                               ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

                                                                               စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန   

၃။ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး                                  အဖွဲ့ဝင်         အထွေထွေမန်နေဂျာ

                                                                               မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

                                                                               ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

                                                                               စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန   

၄။ ဒေါက်တာကြည်ကြည်သန်းအောင်         အဖွဲ့ဝင်         ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

                                                                               ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။ ဒေါ်ခင်မိမိလှိုင်                                  အဖွဲ့ဝင်          ညွှန်ကြားရေးမှူး

                                                                               ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

                                                                               စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန   

၆။ ဒေါ်သီသီစိုး                                      အတွင်းရေးမှူး လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

                                                                                 မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

                                                                                ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

                                                                                စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန