အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အသိပညာဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် (Knowledge Sharing Programme)

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် (၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၃)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀ : ၀၀ )တွင်  ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် Knowledge Sharing  အစီအစဉ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင်   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် က တက်ရောက် အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်(ရုံးခွဲ)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မီမီသန်းက “Packing, Labelling and Numbering for Archival Institutions” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးရာတွင် Documentary Materials (အထောက်အထားပြုပစ္စည်း)တွေကို သပ်ရပ်စွာနှင့် အစီအစဉ်ကျနစွာ နေရာချခြင်း၊ စင်ပေါ်တွင် ထားရှိခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (Caption) ထိုးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခန်း (Stack Area) တည်ဆောက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမည့်အချက်များ၊ (Group/ Series ) ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ နံပါတ်စဉ်များ (Code No.) စီစဉ်ခြင်း၊ Location Number များ၊ စင်စာရင်းများထားရှိပုံ၊ Container (စာတွဲပုံး)များ ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များအား ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် တက်ရောက်လာသည့် ဝန်ထမ်းများမှ  အပြန်အလှန် မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ Knowledge Sharing အစီ အစဉ်အား ဤဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၈၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။