အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၌ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ နှင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဖွင့်လှစ်ပွဲကျင်းပခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)တွင် (၁၃-၅-၂၀၂၄)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)၌ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေနှင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ယာယီ(တွဲဖက်)ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရဲညွန့်က တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ယာယီ(တွဲဖက်)ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သင်တန်းနည်းပြများ၊ ဌာနခွဲများမှအရာထမ်းများနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၃၀)ဦး တက်ရောက်ကြပြီး သင်တန်းကာလမှာ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၃)ရက်နေ့ မှ (၂၁)ရက်နေ့ အထိ (၇)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။