အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်ကကြီးမှူးကျင်းပသည့် Sharing Experience and Knowledge International Workshop on Records Disposal and Transfer of Archives for SARBICA Member Countries & Timor Leste သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း

        ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသား မော်ကွန်းတိုက် က Virtual စနစ်ဖြင့် ကြီးမှူးကျင်းပသည့်  Sharing Experience and Knowledge International Workshop on Records Disposal and Transfer of Archives for SARBICA Member Countries & Timor Leste သို့ စီမံကိန်း နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုသင်တန်းသား (၁၀)ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

        အဆိုပါ အသိပညာ ဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို အပိုင်း(၂)ပိုင်းခွဲ၍ ကျင်းပ ခဲ့ရာ ပထမပိုင်းအစီအစဉ်၌ စင်ကာပူနိုင်ငံ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက် နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်တို့မှ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အား နယ်သာလန်နိုင်ငံ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက် နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်တို့မှ၎င်းတို့ နိုင်ငံများ၌ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသည့် ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တို့အရ ထိန်းသိမ်း ဇယားရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ(Retention Schedule)၊ မှတ်တမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် မော်ကွန်းတိုက် သို့ လွဲပြောင်းခြင်း ကဏ္ဍများတွင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ကြသည့် သင်တန်းသားများမှ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အသိပညာ ဖလှယ်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့  သင်တန်းသားများနှင့် နိုင်ငံတကာ မော်ကွန်းတိုက်များမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း(၁၁၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

,