ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အစီအမံအရ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်း ပြုပြင်ရေးမှူး) (၇) နေရာ၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (၃) နေရာ၊ မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃ (၁၀) နေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး (၁၀) နေရာတို့အတွက် ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက် ကြော်ငြာပါ ဖြေဆိုခွင့်ကတ် ထုတ်ပေးသည့် သတ်မှတ်ရက် နှင့် ရေးဖြေ/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုမည့် သတ်မှတ်ရက် တို့အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းပါကြောင်း နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့် အစီအစဉ်အား ပြန်လည်ကြေညာ ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။