စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၃/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပ

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၃/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကို၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆)အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊  ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်း (၂)ခုမှအဆိုပြုတင်ပြလာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ(၃)ခုနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန(၃)ခုမှ အဆိုပြု တင်ပြလာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ (၆)ခု၊ စုစုပေါင်းအဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၉)ခုကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။