စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များ၌ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည့် တတိယနှစ်နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး(Internship) လာရောက်ခြင်း

, , ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီး ဌာန၌ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship) အစီအစဉ် ကို ၂-၅-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် မှ ကျောင်းသူ(၂)ဦးနှင့်မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသူ(၃)ဦး စုစုပေါင်း(၅)ဦး လာရောက် သင်ကြား လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်သို့လာရောက်လေ့လာသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်း ခွင်ဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးတက်စေရန်နှင့် စီမံကိန်းစိစစ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆင့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး အစီအစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်သည့် စီမံကိန်းစိစစ်ခြင်း(Project Appraisal)၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ(Projects)၊ လုပ်ငန်းများ(Works)၏ အကောင်အထည် ဖော်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (Monitoring and Evaluation)နှင့် ဌာနတွင်လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စာတွေ့/လက်တွေ့ လေ့လာ သင်ယူ စေခဲ့ပါသည်။

၃၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသူများမှ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး(Internship) နှင့်ပတ်သက်၍  စာတမ်း များကို ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လက်တွေ့လေ့လာရေး လာရောက်ခဲ့သူများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။