စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးကျော်ဝင်းနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင်ပြည်သူများ၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်း(၁)ခုနှင့် ဝန်ကြီးဌာန(၁၂)ခုတို့မှ ဝန်ထမ်းသစ်များ ခန့်ထားဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တင်ပြချက်(၂၇)ခုတို့ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။