ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မြဝတီမြို့တွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် ပြည်သူများ၏ သဘောထား အမြင် စစ်တမ်း(Public Perception Survey of Government Services) ကောက်ယူနေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်နေ့၌ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့တွင် ဆောင်ရွက် နေသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် ပြည်သူများ၏ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်း (Public Perception Survey of Government Services) ကောက်ယူနေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ 

၂၀.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ  ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ရေး၊ အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ဈေးနှုန်း ကောက်ယူရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန်ကောက်ယူရန်နှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ပြည်နယ်ရုံး ဆောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)

,