စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်

မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ ကော်မတီဝင်များနှင့်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများစုစုပေါင်း (၅၀) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးတွင် ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင် တက်ရောက် ပြီး အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဖြစ်သည့် စာရင်းကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်မှုကိုအတည်ပြုရန်၊‌ကော်မတီ၏ အသေးစိတ်စီမံချက် ရေးဆွဲရန်နှင့် ခိုင်မာတိကျသော အခြေခံအချက်အလက်များ ကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် ပထမ (၅)နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ စီမံကိန်း နယ်မြေ (၅) ခုတွင် ဦးစားပေးနယ်ပယ်များ၌ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးစစ်တမ်းကောက်ယူသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူဦးရေမှာ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၃၃.၈၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး မြို့ပြတွင် ၈.၈၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျေးလက်တွင် ၂၄.၉၈ ရာခိုင်နှုန်း နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊လူငယ်များနှင့် ကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ပုံရိပ်ကို ဖန်တီးရာ၌အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်လူငယ်များနှင့် ကလေးများသည် နိုင်ငံ၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူခဲ့သည့် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း (Labour Force Survey) အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးဦးရေ (၁၂) သန်းကျော်ရှိပြီး (၁.၁) သန်းကျော်မှာ ကလေးအလုပ်သမားအဖြစ်ရှိနေ ကြောင်း၊ အဆိုပါကလေးများအနက် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေး (၆) သိန်းကျော်ခန့်သည် အန္တရာယ်ရှိသည့် အလုပ်များ၌ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းခွင်များမှ ကလေးအလုပ်သမားများအား ကာကွယ်စောင့်ရေှာက်ပေးရန် အမျိုးသားအဆင့် ကလေးအလုပ် သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အား ကာလတို (၅)နှစ် စီမံကိန်း(၃) ကြိမ်နှင့် ကာလရှည် (၁၅) နှစ်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားခဲ့ပြီး ပထမငါးနှစ် စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များအနေဖြင့် ခိုင်မာတိကျသော အခြေခံအချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမှုနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်း၊ အဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့် ခိုင်းစေခြင်းခံနေရသော ကလေးအလုပ် သမားများအား ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ မိသားစုများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိစေခြင်း စသည့်ရည်မှန်းချက် (၆)ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် ရေးဆွဲထားပါကြောင်း၊ပထမ (၅) နှစ်အတွက် ဦးစားပေးကဏ္ဍ နှစ်ခုအနေဖြင့့် စက်မှုကုန်ထုတ်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် ခိုင်းစေ ခံနေရသည့် ကလေးများအား ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ကို ဦးစား ပေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊ ကလေးများအား ၁၄ နှစ်အောက်နှင့် အသက်၁၄ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ်ကြားကလေးဟူ၍ အသက်အုပ်စု (၂) ခုခွဲခြား သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် (၅) နှစ်စီမံကိန်း (၂) ကြိမ်တွင် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ အလှည့်ကျ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(သတင်းစဉ်)

, ,