ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ နှင့်EU COMPASS တို့ ပူးပေါင်း၍ Infographic သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိ

,

 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် EU COMPASSတို့ ပူးပေါင်းပြီး Mr. Abang Saifulhadi Bin Abang Haji Ibrahim, Chief Statistician Malaysia မှ သင်ကြားပို့ချပေးသည့် Infographic သင်တန်းကို  (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) မှ ညနေ (၄:၃၀) အထိ (၅)ရက်ကြာ ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်း (၂၀) ဦးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၂) ဦး တက်ရောက်လျက် ရှိသည်။

                Statistical Literacy ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထုတ်ဝေမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Infographic ပညာရပ်မှာ အလွန်အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤသင်တန်းသည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်းများမှ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ သတင်း  အချက်အလက်များအား ထုတ်ပြန်ရာတွင် Infographic နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စာရင်းအင်း အသုံးပြုသူများကို ပိုမိုနားလည် ရှင်းလင်းစေသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။ အဆိုပါ ပညာရပ်သည် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက Innovation နှင့် Creative Idea တို့ကိုပါ ဖွံ့ဖြိုးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။