ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီ စီမံကိန်းနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၀) ရက်နေ့အထိ

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၀) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီ စီမံကိန်းနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၈) ကြိမ် မြောက် ACSS ​ကော်မတီအစည်းအဝေး၏ ရလဒ်များကို Follow-up ပြုလုပ်ခြင်း၊ အာဆီယံကဏ္ဍဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ အချက်အလက်အသစ်များတောင်းခံမှုအတွက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ACSS Protocol) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် မဟာဗျူဟာစီမံချက်အား စောင့်ကြည့်စစ် ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် 2018 Baseline Key Performance Indicators (KPIs) အကောင်အထည်ဖော်​ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ARISE Plus  လုပ်ငန်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် AMS နှင့် ASEANstats တို့၏ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် များ အပြီးသတ်နိုင်စေရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ACSS Open Data Initiative for Statistics မူဘောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် ACSS တရားဝင်စာရင်း အင်းများ ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်အသုံးပြုနိုင်မှု အလားအလာများနှင့်စပ် လျဉ်း၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ SCPC အတွက် တတိယအကြိမ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Code of Practice (CoP) ၏အခန်းကဏ္ဍအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် စာရင်းအင်းစနစ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းစနစ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် ညွှန်ကိန်းများ တွက်ချက်ထုတ်ပြန်ရာတွင် အထောက်အကူရရှိခြင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာ ခြင်းနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

(သတင်းစဉ်)