ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၅၀) ကြိမ်မြောက် စာရင်းအင်းကော်မရှင် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့ မတ်လ (၅) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ

အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ(၃)ရက်နေ့မှ (၈)ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၅၀)ကြိမ်မြောက် စာရင်းအင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများသို့  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် နှင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ညိုညိုစန်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ 

အစည်းအဝေးတွင် Data Dissemination Platform ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအောင်မြင်စေရန် Cape Town Global Action Plan (CTGAP)နှင့်စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများ၊ UNWDF 2020 ဖိုရမ်နှင့် HLPF 2019  ဖိုရမ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊  မြန်မာနိုင်ငံမှ Co-Chair အနေဖြင့် စာရင်းအင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ (NSDS) ရေရှည်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအပါအဝင် အထောက်အပံ့များရရှိရေး၊ Bilateral အရ နိုင်ငံအချင်းချင်း စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ အကူအညီရရှိရေး၊ နိုင်ငံတကာသင်တန်းကျောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အကြိမ်(၅၀)မြောက် စာရင်းအင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းဌာနနှင့် အမျိုးသားစာရင်းအင်းရုံးများအကြားSDGလုပ်ငန်းစဉ်များအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေခြင်းနှင့် စာရင်းအင်းစွမ်းရည် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် နိုင်ငံအချင်းချင်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးရေး၊ Metadata တွက်ချက်မှု နည်းလမ်း၊ ဖြန့်ဝေမှုအခြေအနေနှင့် စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တို့တွင် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် စာရင်းအင်းပညာ ရှင်များ၊ Stakeholders၊ မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေး ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ပိုမို ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခြင်း၊ NSDS ရေရှည်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာအပါအဝင် အထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(သတင်းစဉ်)

,