မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂) စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Engry Task Team) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

,

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း      (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework - NIF) တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂) စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme- UNDP) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂)စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်  သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၇၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီ သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အမျိုးသားညွှန်ကိန်း မူဘောင် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် မဏ္ဍိုင်(၃)၊ ပန်းတိုင်(၅)တွင်ပါရှိသော နိုင်ငံ၏ အနာဂတ် မျိုးဆက်များအတွက် သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းများဖြစ် သည့် သင့်လျော်သည့် စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် တန်ဖိုးတင့်သင့်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရ သည့် စွမ်းအင်ကို ပြည်သူလူထုနှင့် လုပ်ငန်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးရေးအတွက်  အဓိကအလေးပေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းတာနိုင်မည့် ညွှန်ကိန်းများ ထွက်ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်