မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့( Environment Task Team) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

            မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်(National Indicator Framework - NIF) တစ်ရပ်ဖွံ့ဖြိုးလာ စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့၊  နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme - UNDP) မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၁) တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း( ၇၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးမည့် မဟာဗျူဟာ (၅.၁)၊ သင့်တင့် မျှတပြီး ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်သော ဂေဟစနစ် နှင့်အတူ သန့်ရှင်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး မဟာဗျူဟာ (၅.၂)၊ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်း သို့ ကူးပြောင်းရေး၊ လူမှုဘဝများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ကျ စေရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် မဟာဗျူဟာ (၅.၅) ဖြစ်သော သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ပြည်သူအားလုံး ရရှိခံစားစေရေးအတွက် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သယံဇာတအခြေပြုလုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး ခေါင်းစဉ်အောက်မှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၁)၏ ​ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ညွှန်ကိန်းများကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သွားရန်နှင့် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်အတွက် အဆိုပြု ထားသည့် ညွှန်ကိန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။

, ,