မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework-NIF)တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme - UNDP) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တွင်ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် စုစု ပေါင်း (၇၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          အဆိုပါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP) အကောင်အထည်ဖော် ရာ၌ အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် မဏ္ဍိုင် (၁) ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုအောက်ရှိ ပန်းတိုင် (၁) တွင်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဥပဒေရေးဆွဲ ရာ၌ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုရှိစေရန်၊ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား အတွက် ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေဖြစ်စေရန်၊ တရားမျှတ၍ ဘက်လိုက်မှုမရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက် ရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာစေရန်နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးအတွက် အလေး ပေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် တိုင်းတာနိုင်မည့် ညွှန်ကိန်းများ ထွက်ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)

နေပြည်တော်၊  နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်

, ,