(၈)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် တက်ရောက်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်  အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့ အထိကျင်းပခဲ့သည့် (၈)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံဒေသတွင်း စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန် စာရင်းအင်းအကြီးအမှူးများမှ စာရင်းအင်းလိုအပ်ချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံကဏ္ဍအလိုက် အချက်အလက်သစ်များ တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ Protocol သတ်မှတ်ခြင်း၊ Concept Note on the ACSS Open Data Initiative for Statistics အခန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍အနှစ်ချုပ်ခြင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ညွှန်ကိန်းများ၊ အာဆီယံ ဒေသတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ညွှန်ကိန်းများ အပါအဝင် ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ချက်များပါဝင်သည့် အာဆီယံစာရင်းအင်းဆိုင်ရာညွှန်ကိန်း စာရင်းအင်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အာဆီယံစာရင်းအင်းဥပဒေနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များအား Mobile မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် SingStat Mobile Application အသုံးပြု၍ ခေတ်မီတိုးတက်သော စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေ၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် ASEAN Statistical Highlights မူကြမ်းအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးသည် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီ မဟာ ဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆-၂၀၂၅) တွင်ပါဝင်သည့် နှစ်ရှည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် စာရင်းများ ကောက်ယူစုစည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့အား ရေရှည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များ ဖန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးမှ မိမိနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်း ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သည့်နည်းပညာများကို အထောက်အပံ့ရရှိရန်နှင့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အထောက်အကူများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ