စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (Consultation Meeting for Statistics Sector Coordination Group (SSCG Meeting ) ကျင်းပ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တို့၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာအရ စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များကိုယ်စား World Bank မှ Senior Economist ဖြစ်သူ Mr. Clarence Tsimpo  မှ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်​ခဲ့သည့် စာရင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင်  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာအရ စာရင်းအင်း အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စာရင်းအင်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (SSCG) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါကြောင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၏ အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ  ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၏ အကြံပြုချက်များနှင့် အကူအညီ အထောက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်း  ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်  စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟို ကော်မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအား တင်ပြခြင်း၊ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ အား စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့မှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ Open Data Inventory (ODIN) တွင် ဖော်ပြထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်မှု အဆင့်အား တင် ပြခြင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် နေသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ(Sustainable Development Goals-SDGs) အညွှန်ကိန်းများ တိုးတက်လာမှု အခြေအနေအား ရှင်းလင်းခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း(Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်း ခြင်း၊ MSDP ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework-NIF) တစ်ရပ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေ ရေးအတွက် Action Plan နှင့် Timeline ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း၊  MSDP ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် Task Team  အဖွဲ့ (၁၃) ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ(Sustainable Development Goals-SDGs) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများအား  မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်နှင့် SDGs အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Cambodia၊ Laos၊ Myanmar၊ Vietnam (CLMV) နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံ၊ အလေ့အကျင့်များအား ဆွေးနွေးဖလှယ်ရန်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ဖွားသေစာရင်းအင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်  Verbal Autopsy Monitoring  အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ UNICEF (မြန်မာ)နှင့် Telenor တို့မှ ပူးပေါင်း၍ မိုဘိုင်း နည်းပညာ အသုံးပြု၍ ဖွားသေမှတ်ပုံတင်ခြင်း စမ်းသပ်စီမံချက်ကို မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Launching  ပြုလုပ်ခဲ့မှုများအား တင်ပြခြင်း၊  နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် ဖွားသေစာရင်းအင်းများ  (Civil Registration and Vital Statistics- CRVS)ဆောင်ရွက် နေမှုများအကြောင်း တင်ပြခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပိုင်တစ်နိုင်၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) စစ်တမ်း(၂၀၁၇)အစီရင်ခံစာမှ တွေ့ရှိချက်များ၊ ADB နှင့် UNESCAP အဖွဲ့များနှင့် စီးပွားရေး စစ်တမ်းများအတွက် စစ်တမ်းမူဘောင်များ ရရှိရန်အတွက် Statistical Business Registers (SBR) ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ADB နှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ အသုံးချ စာရင်းအင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချမှုများ၊ GIS နည်းပညာအသုံးပြုမှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်မှုများ၊ ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်နေသည့် စာရင်းအင်းစာစောင်များ ထုတ်ပြန်နေမှုများ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ပါသည်။

ထို့နောက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့အလိုက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍  ဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးသည် အမျိုးသားစာရင်းအင်းအရည်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ

အခမ်းအနားသို့  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊  ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင်  စုစုပေါင်း ( ၁၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ (သတင်းစဉ်)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်

, ,