(၈) ကြိမ်မြောက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှု နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (8th International Workshop on Innovative Statistical Methods ) ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒေဂျွန်းမြို့

,

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒေဂျွန်းမြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၆) ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၈)ကြိမ်မြောက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ 

 အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် စာရင်းဇယားများအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ၍ နည်းပညာ မြင့်မားသော အချက်အလက်များရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုရီးယားစာရင်းအင်းဌာနနှင့် နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြား အတွေးအခေါ်၊ အသိအမြင် ဗဟုသုတများ ဖလှယ်နိုင်ရန်၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းများအတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သိပ္ပံနည်းကျသော စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဆန်းသစ်တီထွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံများ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ဖလှယ်ကြရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)

မေလ (၁၅) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၆) ရက်နေ့