မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖြင့် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ-၂၀၂၂ (National Indicator Framework-NIF Status Report-2022) ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂) ကြိမ် ကျင်းပ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေအစီ အစဉ် (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) ဖြင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုစီမံချက် (Capacity Building Project on Development of Statistics) အရ အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ-၂၀၂၂ (National Indicator Framework-NIF Status Report-2022) ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ပထမအကြိမ်၊ ၁၇-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

 အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ-၂၀၂၂ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  • စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ Update ပြုလုပ်ရန်
  • Metadata တွက်ချက်မှုများ အတည်ပြုစစ်ဆေးရန်
  • ရရှိပြီးသော ညွှန်ကိန်းများကို ပြန်လည်စိစစ်ရန်
  • မရရှိသေးသော ညွှန်ကိန်းများအတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တောင်းခံရန်
AttachmentSize
PDF icon Report for NIF.pdf176.23 KB
,