(၁၀)ကြိမ်မြောက် စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈) ကျင်းပ

, ,

၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ(၈)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၁၀)ကြိမ်မြောက် စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ (၁၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသည် ယခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်(၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့မှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များ ရယူနိုင်ရန်၊ Survey Calendar နှင့် Publication Calendar ပြုစုရာတွင် လိုအပ်သည်များကို အဖွဲ့ဝင်များမှထပ်မံဖြည့်သွင်းရန်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော စစ်တမ်းများ၊ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော စစ်တမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

          (သတင်းစဉ်)