ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် အသစ်ခန့်အပ်ထားရှိသော ဒုတိယစာရင်းအင်းမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တွင် အသစ်ခန့်အပ်ထားရှိသော ဒုတိယစာရင်း အင်းမှူး (၁၀၀) ဦးအတွက်  လုပ်ငန်းခွင်အကြို သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) သင်တန်းခန်းမ၌ ၂၀.၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်းနှင့် စာရင်းအင်းဘာသာရပ်အား သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို (၂၀-၃-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ (၄၅)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသိသင့်သိထိုက်သည့် ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် စီးပွားရေးဘာသာရပ်၊ စာရင်းအင်းဘာသာရပ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။