အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ၏ အချက်အလက်များ ကောက်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တွင်ပါရှိသည့် ညွှန်ကိန်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး မှု ပန်းတိုင်များဆိုင်တွင်ပါရှိသည့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ၏  အချက် အလက်များကို ကောက်ယူ၊ စုစည်း၊ ထုတ်ပြန်ရာတွင် စာရင်းအင်းအချက် အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိစေရန်နှင့် အချိန်မီ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကို (၂-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

 အစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းနှင့်အတူ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

 ဒုတိယဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင်  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် SDG Indicator Baseline Report ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အမျိုးသား ညွှန်ကိန်းမူဘောင်ကိုလည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအခါ SDG Indicator Baseline Report ကို Update ပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူ၊ စုစည်းလျက် ရှိပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူ၊ စုစည်း၊ ထုတ်ပြန်ရာတွင် တိကျခိုင်မာမှုရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အချိန်မီထုတ် ပြန်နိုင်ရန်လည်း  လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် စာရင်းအင်းအချက် များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိစေရေးအတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါ ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်က “Emerging Issues in Data Compilation for SDG and NIF Indicators” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရာက်လာကြသူများမှဌာနအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် နေသော ညွှန်ကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက် ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် (၃:၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။