စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ

စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀) ကို  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်  စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ယခင် အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိေသော စစ်တမ်းများနှင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သော အစီရင်ခံစာများကို Survey Calendar နှင့် Publication Calendar တို့တွင် ထည့်သွင်း ထားရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ် ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။

, ,