ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ UNSD-DFID Technical Mission ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် UNSD-DFID Technical Mission ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့တွင်   နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်နိုင်ရေးအတွက် SDGs Database ထူထောင်ရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြန် အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်