ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီအစည်းအဝေး သို့တက်ရောက်

 စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် (၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အမျိုးသား စာရင်းအင်းရုံး အကြီးအမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီ (ACSS) ၏ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ်၏ Open Data အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုမူဘောင်၊ ACSS မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကို အခြေခံသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညွှန် ကိန်းများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကိန်း များနှင့် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ညွှန်ကိန်းများအတွက် နယ်ပယ်အသစ်များ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံများရှိ အမျိုးသားစာရင်းအင်းရုံး အကြီးအမှူးများမှ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း စဉ်အသစ်များပါဝင်သော ASEAN Statistical Indicator-Consolidated Template (ASI-CT) စာရင်းအင်းအချက်အလက် တိုးတက်မှုများ၊ ASEAN စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ Code of Practice တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြသည်။ (သတင်းစဉ်)

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်