ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်စနစ် (Myanmar Enterprise Monitoring System-MEMS) တည်ထောင်ရာတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအသေးစား၊အငယ်စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Myanmar Micro, Small and Medium Enterprises )အရေအတွက်စစ်တမ်းနှင့်အရည်အသွေးစစ်တမ်းများကို (၂၀၁၇-၂၀၂၀) အထိကောက်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၂။       ယခု (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ)(၆)လပတ် အတွက် စစ်တမ်းလုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်တန်းများနှင့် စစ်တမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Interpreter (၁)ဦးငှားရမ်းလိုပါသည်။

၃။      သို့ဖြစ်ပါ၍ Interpreter အဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို ရေးသားဖော်ပြပြီး စစ်တမ်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးများတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် (၁)ရက်ခနှုန်းထားနှင့် အစီအစဉ် တစ်ခု အတွက် ခရီးစရိတ်အပါအဝင် နေထိုင်စားသောက်စရိတ် နှုန်းထားများကိုဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်သို့ (၁၆-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့(၁၆:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး ဈေးနှုန်းတင်သွင်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။