ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

,

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍  ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံ မှန်ကန်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊  အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၅) ရက်