စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် Supply and Use Table ရေးဆွဲထားမှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

, ,

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် Supply and Use Table ရေးဆွဲထားမှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၌ ၂၁-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၃-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ hybrid ပုံစံ ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် SUT တည်ဆောက် ရာတွင် ပါဝင်သည့် ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊

ပြည်နယ်များမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် SUT တည်ဆောက်ရာတွင် ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များအပေါ် သုံးသပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊

ပြည်နယ်များမှ SNA 2008 လုပ်ငန်းများ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း (၂၆၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။