မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး Virtual Meeting ကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း(၁၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စတုတ္ထ(၃)လပတ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုံးသပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။