အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေပါ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းများ အစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိရေးနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းစနစ် (PPMRS)ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်
အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေများပါ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းများ အစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိရေးနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းစနစ် (PPMRS) ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရေးတို့အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) ၌ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့မှ ဌာနအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက နိုင်ငံတော်ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် (၅)နှစ်စီမံကိန်းနှင့် နှစ်စဉ်အမျိုးသားစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲပြီး ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ မူလချမှတ် ထားသည့် မျှော်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု ပကတိအခြေအနေကို သိရှိမှသာ လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှုများကို ချမှတ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို အစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် အချက်အလက်များပြည်စုံ မှန်ကန်မှုရှိရေးနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းစနစ် (Project Progress Monitoring and Reporting System - PPMRS) ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များ ပေးပို့နိုင်ရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်း များ၏ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေကို အစီရင်ခံတင်ပြရာတွင် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံ မှန်ကန်မှုရှိရေးနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အစီရင် ခံခြင်းစနစ် (PPMRS) ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

,