“စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အထူးချေးငွေများ ပေးဆပ်ရန်ကာလ တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများသို့ အသိပေးကြေညာချက်”

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်

၁။        စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် ဘဏ်တည်ထောင်သည့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုရင်း ရပ်တည်လာခဲ့သည်မှာ (၆၈) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေတစ်ခုတည်းကိုသာ ထုတ်ချေးခဲ့ရာမှ ယနေ့အချိန်တွင် စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေသာမက ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေများဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ဆင့် ချေးငွေ၊ (JICA, Two Step Loan) ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှစ်ဆင့်ချေးငွေ (MEB, Two Step Loan)နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အထူး ချေးငွေစသည့်ချေးငွေများကိုလည်း တိုးတက်ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။         နိုင်ငံတော်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ရသော သွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များ၊ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအခက်အခဲများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲများစသည်တို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် တောင်သူဦးကြီး များ၏အခက်အခဲများကို အထိုက်အလျောက်ပြေလည်စေရန်နှင့် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးယူထားသော ယခင်နှစ် ချေးငွေများ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုနှင့် ယခုနှစ် စိုက်ပျိုးကာလအမီ ချေးငွေသစ်များ ပြန်လည်ထုတ်ချေးရမှုတို့အတွက် အဆင်ပြေစေရန် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အထူးချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကာလများကို အောက်ပါအတိုင်း တိုးမြှင့်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည် -

(က)  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကာလကို ၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့အစား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ။

(ခ)     ကိုဗစ်-၁၉အထူးချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကာလကို ၁၅-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့အစား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ။

(ဂ)  ၂၀၂၁ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးမှုနောက်ဆုံးရက်ကို ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့အစား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလကုန်အထိ။

၃။        သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲများနှင့် အချိန်မီဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်