ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထိ စာရင်းများအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး (၃၀) နေရာ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန