ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး

၂၀၁ရခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့၊ နေပြည်တော်

၂၀၁ရခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့၊ နံနက် ၁ဝ:ဝဝနာရီ အချိန်တွင် ရုံးအမှတ်(၃၂) ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ၌  ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်UNICEF တို့ ဦးဆောင်၍  ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးသူငယ် ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး ညွှန်ကိန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ယူဆချက်များ၊  အတွေးအခေါ်များနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အချိန်ကာလ တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။  အစည်းအဝေးသို့ လူမှုရေးစာရင်းအင်း လုပ်ငန်း အဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်များနှင့်  UNICEF မှ လူမှုရေးပေါ်လစီနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။