စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

       စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ စာရင်းအင်း အချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေ ပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၁၈)အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ  အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

   စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားရာတွင် စာရင်းအင်းဥပဒေကို ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းဥပဒေအရ စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီကို ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၆)ရက် ရက်စွဲပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၄/၂၀၁၈ ဖြင့် စာရင်းအင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်၍ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါကြောင်း၊

     စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၁၈)အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်စာရင်းအင်း ကဏ္ဍအလိုက် မိမိတို့၏ စာရင်းအင်းများ ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ဝန်ကြီးဌာနများအကြား အလျားလိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအကြား ဒေါင်လိုက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် One Stop Data Hub ဖြစ်စေရန်အတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို စုစည်း၍ CSO Database Management System တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ Data များပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသော တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် ကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန် ရာတွင်လည်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် Data များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်မျှ လွှမ်းခြုံနိုင်မှုရှိကြောင်းနှင့် Data ရင်းမြစ်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် Data များကို အသုံးပြု နိုင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မူဝါဒအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း From Data to Policyဖြစ်ပါ၍ ဖော်ထုတ်အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း လိုအပ် ပါကြောင်း၊Better Data, Better Statistics, Better Lifeဆိုသည့်အတိုင်း စာရင်းအင်း အချက်အလက်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

      အဆိုပါ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသည်စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ရေးနှင့် တင်ပြခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေး​နွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(သတင်းစဉ်)