စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

၁။       စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ၂၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် စိစစ်ရေးမှူး-၂(လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀ -၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို ၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေအောင်မြင်သည့် စာရင်းကို ဤဦးစီးဌာန၏ ကြေငြာသင်ပုန်း နှင့် ဤနေရာတွင် Click ၍ Download ပြုလုပ် ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။

၂။      ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ မိမိတို့ ဖြေဆိုရမည့်ရက်မတိုင်မီ ၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ သတင်းပို့ကြရန်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများကို မိမိနှင့်တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

          (က)    ဘွဲ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် အောင်လက်မှတ် မူရင်း

          (ခ)     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် မူရင်း

          (ဂ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း

၃။       ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ် များအတိုင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

ကျင်းပမည့်နေရာ။ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

စဉ်

ကျင်းပမည့် နေ့ရက်

ကျင်းပမည့် အချိန်

အကြောင်းအရာ

ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းအမှတ်စဉ်

၁။

၄-၁၂-၂၀၂၁

(စနေနေ့)

နံနက် ၈:၀၀ နာရီ

ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၁၃ အထိ

 

 

နံနက် ၉:၃၀ နာရီ

ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁၄ မှ ၂၆ အထိ

 

 

နံနက် ၉:၃၀ နာရီ မှ

နေ့လယ် ၁၂:၃၀ အထိ

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၁၃ အထိ

 

 

နေ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ မှ

ညနေ ၄:၃၀ အထိ

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁၄ မှ ၂၆ အထိ

၄။       လူတွေ့စစ်ဆေးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။