မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ အသက်အာမခံအတွက်လျော်ကြေးများပေးအပ်

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ သင်္ဘောသားအသက်အာမခံလုပ်ငန်းအား (၁-၇-၂၀၀၃) ရက်နေ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်) ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံကို (၁၆-၆-၂၀၁၈)  ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သင်္ဘောသားဦးခင်အောင်လတ် သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ (အစ်ကို) ဦးဌေးအောင်သို့ လျော်ကြေးငွေကျပ်သိန်း (၅၀) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား (တရားဝင်) ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံထားရှိသူ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် (အစ်ကို) ဦးမြင့်ဝင်းအား လျော်ကြေးငွေကျပ်သိန်း (၂၀) စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၇၀) ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်) ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံထားရှိသူ ဦးကြာညို သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးထွန်းလင်း (ဖခင်) ကိုယ်စား Classical Oversea Services Co., Ltd မှ Director ဒေါ်ခင်မီမီထွန်းအား လျော်ကြေးငွေကျပ်သိန်း (၅၀) ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ​ရေးနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်) ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ သေဆုံးသူ(၄)ဦးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၄)ဦးအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် သန်းပေါင်း (၂၄.၄) သန်း ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။