အာမခံလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှ အာမခံလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို (၃၀-၅-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် သန်လျင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ (၅၂)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင် တာဝန်ခံမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ ထားရှိရန် ဟောပြောစည်းရုံးခဲ့ပါသည်။