မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးနှင့် အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံလျော်ကြေးငွေများပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ (၂၁-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မင်းဘူးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၂၉ယ/၇၀၄၉၄ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးယဉ်ကျေးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဌေးအား (၂-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁၉-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ ချောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၅၈ယ/၈၅၄၃ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဝင်းနိုင်ဌေးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဆေးအား (၁၆-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၃၀-၇-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 7F/5654 နှင့် ၅၂ယ/၅၉၃၅၈ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဘိုမြနှင့် မောင်ပြည့်စုံအောင်တို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ပိုက်တင်အား (၁၉-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ၊ (၃၀-၇-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 7F/5654 နှင့် ၅၂ယ/၅၉၃၅၈ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ မောင်ရဲနိုင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်သိန်းအား (၁၉-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၉-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၃၄ယ/၇၀၆၂၉ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးကျော်မျိုးဦးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်အား (၂၃-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းနှင့် (၁၃-၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့ ချောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 5H/4712 သည် လေကာမှန်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဦးခင်မောင်ချိုအား (၂၄-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်စောယုကြည်မှ အလုံးစုံထိခိုက်မှုအာမခံလျော်​ကြေးငွေ ကျပ် ၁၉၄,၀၀၀/-၊ စုစုပေါင်းလျော်ကြေးငွေကျပ် ၆,၁၉၄,၀၀၀/- အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။