အရာထမ်း/ဝန်ထမ်းများအတွက် အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၂/၂၀၁၈) ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းရှိ အရာထမ်း/ဝန်ထမ်းများအား အာမခံလုပ်ငန်းများကို ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် ခေတ်နှင့်အမှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိရာ ကွန်ပျူတာတတ်မြောက်မှုမရှိသေးသည့် အရာထမ်း/ဝန်ထမ်း (၂၇၆) ဦးအနက်မှ ထပ်မံ၍ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း (၁/၂၀၁၈) မနက်ပိုင်းသင်တန်းတွင် သင်တန်းသား (၂၂) ဦး၊ မွန်းလွဲပိုင်းသင်တန်းတွင် (၂၂) ဦးဖြင့် စုစုပေါင်း (၄၄) ဦးတို့အား ရုံးချုပ်၊ ကွန်ပျူတာ             သင်တန်းခန်းမတွင် ၁၃-၂-၂၀၁၈ မှ ၉-၂-၂၀၁၈ ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။