“စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း”

     စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းအား မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ Facebook Page တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများကို ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအတွင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းရုံးချုပ်တွင် စတင်ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းယူဆောင်၍ ဖြေဆိုမည့်သူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။