ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့ ပင်စင်စားအချက်အလက်များ Web Portal အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးပြုစုခြင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

, ,

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က ၂၃-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ပင်စင်စားအချက်အလက်များအား Web Portal အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးပြုစုခြင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်စားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား Web Portal သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ပင်စင်စားအချက်အလက်(၄၁)တိုင်စာရင်းများ စနစ်တကျပြုစုရာတွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ပြီးစီးရန် ဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။