ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) သို့ “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးဘာသာရပ်” ဆွေးနွေးပို့ချခြင်း

, , , , ,

   ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေး ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

  ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၂-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက် ရှိသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃) နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄) တို့တွင် “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘာသာရပ်” အား သွားရောက်ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်။