ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအသိပေးကြေညာချက်

, ,

စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား နှစ်ပတ်ကြိုတင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။