အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံစျေးကွက် ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်၊ အာမခံဝယ်ယူသူပြည်သူများနှင့်  အာမခံကုမ္ပဏီများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံကဏ္ဍအား အပြည့်ပြိုင်စျေးကွက်အဖြစ် တည်ဆောက် ဖန်တီးသွားနိုင်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအာမခံကဏ္ဍအတွင်း စျေးကွက်ရှယ်ယာများအား တစ်ဦးတည်း အုပ်စိုးနိုင်မှုမရှိစေရေး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အာမခံကုမ္ပဏီများအားလုံး အချိုးညီညီ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေ ရေး၊ အာမခံအမျိုးအစား စုံလင်စွာရရှိနိုင်စေရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံကဏ္ဍအတွင်း လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်မှု/ထွက်ခွါနိုင်မှုအခြေအနေဖန်တီးပေးရန်၊အာမခံကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍သတင်းအချက်အလက်များအား လွယ်ကူ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာရရှိစေရေးစသည့်ကိစ္စရပ်များအား အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇) ကို ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့)၊ ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၁၇:၀၀ နာရီအထိရုံးအမှတ်(၂၆)၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ ၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Tags: Finance